نمای همسطح (Auf Augenhöhe): برخورد، درک و زندگی با هم

در سال 2016، Software AG – که بنیادی در شهر دارمشتات است، صندوق “Auf Augenhöhe” یا "نمای همسطح" را با همکاری شرکاء پایه­گذاری کرد و بیش از نیم میلیون یورو بودجه به آن اختصاص داده شد. پس از اوج گرفتن "بحران پناهجویان" کذایی، هدف مشترک ما تقویت مشارکت مدنی پناهجویان و مهاجران تازه وارد و نیز ارائۀ سرپناه در اسرع وقت و بدون کاغذبازی به آنان بود، که در فضای آن پیوستن به اجتماع به راحتی صورت گرفته و برخورد در نمای همسطح رخ می­دهد.

غیر بروکراتیک و غیر پیچیده

در این راستا، نه تنها صندوق به اعطای یارانه به پروژه­هایی پرداخت که در آن افراد دارای پیشینۀ فرهنگی مختلف می­توانند با یکدیگر با احترام برخورد کنند، بلکه به متقاضیان اجازه داده که تعیین کنند این برخوردها مستلزم چه بوده است – بدون داشتن مهلت اندک، اختصاص یارانه با معیارهای سخت­گیرانه و رویه­های پیچیدۀ ارائۀ درخواست.

تا سقف 5000 یورو برای پروژه­های محلی و پروژه­های مبتکرانه

به منظور درخواست یارانۀ ویژۀ پروژه­ها تا مبلغ 5000 یورو، در ابتدا تنها آن دسته از بنیادهای شهروندان که دارای نشان کیفیت بودند و سپس آن دسته از بنیادهای شهروندان که واجد شرایط دریافت نشان کیفیت بودند می­توانستند درخواستهای خود را برای پروژه­های خود یا از طرف پروژه­های مبتکرانه محلی ارائه نمایند.

طراحی فضاهای باز

این صندوق با ساختار باز آن که با نماد یک نیمکت خالی نشان داده می­شود، فضا برای نظرات و رویکردهای مختلف ارائه نمود. گاهی نیاز به مشاوره، حمایت، پشتیبانی و گفتگو وجود داشت، و گاهی گردهم­آیی و گفتگو پیرامون هنر و فرهنگ (خوراک)، تجربۀ طبیعت یا فعالیتهای ورزشی صورت می­گرفت. تا پایان سال 2019، 125 پروژۀ مختلف بدین شیوه توسعه یافت، از جمله یک ایستگاه رادیویی تلفیقی، خدماتی برای نظم شخصی پناهجویان یا تولید نمایشنامه­هایی با موضوع "وطن" و "فرار".

وجوه جدید صندوق و شرکای جدید

بنیاد Software AG با احساس خطر نسبت به گسترش بیگانه­هراسی و همزمان به سبب دلگرمی از کارآیی بالای صندوق، تصمیم گرفت کماکان به مشارکت در مسائل مربوط به مهاجرت و یکپارچه­سازی با ساختار آزموده شده و مورد اطمینان بپردازد. به همین دلیل در 6 فوریۀ 2020 مبلغ 300،000 یوروی دیگر به حساب صندوق واریز کرد، و علاوه بر بنیادهای شهروندان، بنیاد Houses of Resources را نیز به عنوان شرکای همکاری بیشتر جذب نمود، که از طریق آنها انجمن­های مرتبط نیز می­توانند تا سقف 5000 یورو تحت پشتیبانی قرار گیرند.